پانچر اتصالات قطره ای

پانچر اتصالات قطره ای

پانچر قطره ای

پانچر اتصالات قطره ای

پانچرفشاری

پانچرآمپولی

پانچرانبری

پانچرلی_فلت

پانچر
ابزاری جهت سوراخ کردن لوله های آبیاری قطره ای جهت انشعاب گیری می باشد

پانچر قطره ای
پانچر قطره ای
کاتالوگ پانچر فشاری
کاتالوگ پانچر فشاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.