واشر فلنچ سوراخ دار

واشر فلنچ سوراخ دار

واشرفلنچ سوراخ دار

واشر فلنچ سوراخ دار

واشر فلنچ ساده

جهت آب بندی بین دو فلنچ که می تواند با سوراخ و بدون سوراخ جهت عبور پیچ باشد

واشرفلنچ سوراخ دار
واشرفلنچ سوراخ دار
کاتالوگ واشرفلنچ سوراخ دار
کاتالوگ واشرفلنچ سوراخ دار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.