سه راه نر , سه راه ماده قطره ای

سه راه نر , سه راه ماده قطره ای

سه راه نر , سه راه ماده قطره ای

سه راه نر , سه راه ماده قطره ای

جایگزین اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه آب بندی بهتر و مناسب تر نسبت به نمونه های فلزی
سه راه نر
دارای رزوه های بیرونی یا روپیچ است که از سه سمت روپیچ یا به اصطلاح نری هستند
سه راه ماده
دارای رزوه های درونی یا تو پیچ است

سه راه یکسر نر
از دو سمت داخل دنده یا ماده هستن و از قسمت ناف روپیچ یا اتصال نری هستند

سه راه نر , سه راه ماده قطره ای
سه راه نر , سه راه ماده قطره ای
کاتالوگ سه راه نر , سه راه ماده قطره ای
کاتالوگ سه راه نر , سه راه ماده قطره ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.