سرشلنگی اتصالات قطره ای

سرشلنگی اتصالات قطره ای

سرشلنگی اتصالات قطره ای

سرشلنگی اتصالات قطره ای

سرشلنگی
برای اتصال لی فلت به لوله و اتصالات و تجهیزاتی که رزوه آنها به صورت ماده است کاربرد دارد

سرشلنگی اتصالات قطره ای
سرشلنگی اتصالات قطره ای
اتصالات سرشلنگی اتصالات قطره ای
اتصالات سرشلنگی اتصالات قطره ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.