لوله پلی اتیلن با مشخصات داخلی 66316660

لوله پلی اتیلن با مشخصات داخلی 66316660

استانداردهایASTM
الف) مشخصات لوله پلی اتیلن                                                                                                      ASTM D-3350
ب) مشخصات لوله پلی اتیلن                                                                                                  ASTM D-2104
د) مشخصات لوله پلی اتیلن با کنترل قطر داخلی                                                                               ASTM D-2239
ه)مشخصات لوله پلی اتیلن با کنترل قطر خارجی                                                                         ASTM D-2447
و) طبقه بندی لوله پلی اتیلن                                                                                                    ASTM D-2737

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.