بست ابتدای انشعاب قطره ای

بست ابتدای انشعاب قطره ای

بست ابتدای انشعاب

بست ابتدای انشعاب قطره ای

تبدیل انشعاب به دوراهی و سه راهی که از آن در لوله سایز 16 استفاده می شود

بست ابتدای انشعاب
بست ابتدای انشعاب
کاتالوگ انشعاب
کاتالوگ انشعاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.