تماس با ما

فناوری اطلاعات راست چین
بازار کبود، پلاک ۱۱۹
ایران - تبریز

۰۲۱-۶۶۳۱۶۶۶۰
۰۲۱-۶۶۳۱۷۱۷۷
info@parspipe.com

شنبه تا ۵ شنبه ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰
جمعه ها تعطیل هستیم