مزیت های لوله های پی وی سی زهکش نسبت به انواع دیگر لوله ها