بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای

بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای
کورکن آخر خط قطره ای
بست سیمی
آچاراتصالات قطره ای
مته دستی
میخ تثبیت لوله
سه راه نر , سه راه ماده قطره ای
دریپر روی خط
شیر انشعاب قطره ای