لوله زهکشی کاروگیت66316660

لوله زهکشی کاروگیت یکی دیگر از مصارف لوله های کاروگیت استفاده به عنوان زهکش در زمینهای مرطوب میباشد به طوری که لوله های کاروگیت را به صورت افقی در ابعاد… ادامه نوشته ←