لوله های نیوپایپ و ساختار

ساختار لوله نیوپایپ
لوله 5 لایه نیوپایپ