درپوش رزوه ای قطره ای

درپوش رزوه دار
کورکن لاستیکی قطره ای
واشر اتصالات قطره ای
فلنچ رزوه ای سوراخ دار
سه راه قطره ای
سرشلنگی اتصالات قطره ای
بابلر قارچی اتصالات قطره ای
بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای
کورکن آخر خط قطره ای
بست سیمی
آچاراتصالات قطره ای
پانچر قطره ای
مته دستی
میخ تثبیت لوله
سه راه نر , سه راه ماده قطره ای
زانو چپقی نر ماوه
زانو اتصالات قطره ای
فلنچ رزوه ای سوراخ دار
فلنچ پلی اتیلن
رابط لوله نخ دار
رابط تیپ در_تیپ
رابط
واشرفلنچ سوراخ دار
واشر اتصالات قطره ای
کورکن لاستیکی قطره ای
سه راهی تیپ*تیپ قطره ای
کلیدشیرخودکار
بست کلیپس قطره ای
قلاب آویز بوته ای (گلخانه ای)
شیر خودکارپلیمری قطره ای
دریپر روی خط قطره ای
شیر انشعاب قطره ای
بست ابتدای انشعاب