لوله فاضلاب قلب ساختمان و 10 نکنه

لوله فاضلاب قلب ساختمان و 10 نکنه

لوله فاضلاب قلب ساختمان و 10 نکنه

سیستم تاسیسات ساختمان به منزله قلب ساختمان می باشد

و چه بسا سستی و سهل انگاری در ابتدا باعث بروز صدمات و مشکلاتی در آینده باشد پس باید مثل کشور های پیشرفته مفهوم باز گشت سرمایه را نهادینه نمائیم .

ابتدا باید وضیعت ساختمان سنجیده شده بعد یک نقشه از محل عبور لوله ها و محل استقرار تجهیزات و لولزم بهداشتی داشته باشیم.

1-بهتر است محل استقرار توالت ایرانی ازپشت تا وسط سیفون 35CM واز بغل تا وسط سیفون45CMباشد.

الف:بهتر است محل قرار گیری کفشور حمام زیر آب دوش قرار نگیرد.

ب:محل قرار گیری توالت فرنگی ابعادش همان ابعاد توالت ایرانی بوده بجای سیفون از زانوی 90درجه استفاده میکنیم.

پ:درآشپزخانه کلیه اتصالات هر کدام لوله کشی فاضلاب جداگانه استفاده شود و یک لوله دیگر بعنوان رزرو فاضلاب استفاده شود.

بعد از تعیین محل ها باید سوراخکاری انجام شود.

بهتر است سوراخکاری با دستگاه کنده کاری انجام شود چون با پتک دستی صدماتی به سقف وارد شود.

بعد از سوراخکاری محل تمیز کاری شده و شروع به اجرای لوله کشی مینمائیم.

چون سیستم به صورت دفنی بوده پس بهتر است از لوله و اتصالات بهتری استفاده نمائیم (لوله ها و اتصالات از نوع نیمه فشار)

لوله و اتصالات را در جای تمیز و مرتب نگهداری نمائیم.

بهتر است از چسب PVC به صورت کیلوئی استفاده نمائیم.

همیشه بین مجری و کار فرما باید اطمینان بر نحوه اجرا وجود داشته باشد.

بهتر است از سیستم زیر سقفی تاحدامکان استفاده شود تا در صورت نشتی بتوان رفع نمود.

بدون خسارت زیاد ابتدا رایزر فاضلاب و سیستم هواکش اجرا می شود.

بهتر است از بست در مهار لوله ها استفاده نمائیم.

کل فشار وارده رایزر ها درست در آخرین محل اتصال زیر طبقه اول و بالای پارکینگ بوده پس بهتر است از بست کاری محکم و اتصالات فشار قوی استفاده نمود تا در اثر سقوط وسایل از طبقاط دچار نشتی و شکستگی نشود.

کلیه اتصالات و لوله کشی ها از نظر مقاومت نیمه فشار بوده و کاربرد ساده در ساختمان جایز نمی باشد.

کلیه اتصالات دارای منحنی 45درجه بوده و در جاهایی که طبق استاندارد 90 درجه جایز میباشد میتوان استفاده نمود.

بهتر است لوله و اتصالات در پشت بام از نوع ضد آفتاب استفاده شود چون به مرور زمان کیفیت خود را از دست می دهند.

پس از اجرای لوله کشی سیستم را به بصورت طبقه به طبقه پر آب نموده از دریچه بازدید تا پر شدن سیفون و شروع به بازدید می نمایند.

بهتر است جهت جلوگیری از بوی فاضلاب کلیه سیفون ها با ترازو آب آزمایش شوند تا عبور هوا غیر ممکن باشند.

بهتر است سیفون های *2 که علمک *3 دارند استفاده شود تا بعد از عایق کاری *2 باقی بماند.

حتی الامکان در هر طبقه از دریچه بازدید و در پارکینگ نیز حتما از دریچه بازدید استفاده شود.

در اجرای سیستم زیر سقفی درآخر هر سیستم از محل سیخ زدن بهتراست استفاده شود. پس از اجرا وتست بلافاصله کلیه اتصالات ولوله هارادر کف با بتن عیار 15 درجه می توان پوشاند. حتی الامکان درجلوی رایزرها دریچه بازدید جهت انجام تعمیرات قرار داده شود و از کف حدود 30سانتیمتر به بالا باشد.

شیب لوله و اتصالات را به ازای هر متر یک سانتی متر تا 5/1cm در نظر گرفته باشد

محل آب باران در طبقات نباید به دیوار های بغل نزدیک باشد چون در اثر جمع شدن آب به دیوار برخورد نموده و باعث نشتی به جاهای دیگر میشود.

بهتر است از جایی که دیوار است فاصله داشته باشد .

بهتر است هم لوله و هم اتصال را با چسب آغشته کرده و به داخل هم فرو برده شود.

بهتر است از ونت کمکی در تجهیزات استفاده شود.

در لوله کشی هواکش سروس بهداشتی با یک لوله و سروس حمام با یک لوله مجزا دیگر استفاده شود.

جهت لوله کشی فاضلاب به پایین بوده و جهت لوله کشی هواکش به طرف بالا بوده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.