پلی لوله اتیلن تک جداره و اتصالات 66316660

نحوه انتخاب لوله پلی اتیلن تک جداره:
1-ضریب اطمینان لوله باید 1.25 , 1.6 , 2   باشد
2-مواد اولیه جهت تولید لوله pe80 یا pe100 می باشد.
3-سیال درون لوله باید دمایی بین 10 تا 70 درجه سانتیگراد داشته باشد.