پلی اتیلن لوله گازی 66316660

پلی اتیلن لوله گازی 66316660

سفتی حلقوی
این آزمون رفتار نصب را در حین نصب و پس از آن شبیه سازی می کند.پس از دفن لوله باید از سفتی مناسب برای مقاومت در برابر فشار ناشی از خاک برخوردار باشد؛ علاوه بر این لوله باید قادر به مقاومت در برابر فشار مضاعف ناشی از بار ترافیکی نیز باشد.
آزمون سفتی حلقوی مقدار مقاومت لوله را برای شرایط مورد نظر اندازه می گیرداین آزمون براساس استاندارد بین المللی ISO 9969 و به کمک دستگاهی انجام می پذیرد که دارای دو صفحه موازی بوده و لوله بین این دو صفحه تحت فشار قرار  می گیرد.
این آزمون بدین روش صورت می پذیرد که سه نمونه لوله به مدت 24 ساعت در دمای  ͦC 2±23 قرار داده می شود ؛ سپس نمونه ها در بین دو صفحه ی دستگاه و در حالت ثابت قرار داده می شود. سپس با حرکت صفحه بالایی دستگاه به سمت پایین و اعمال فشار بر روی لوله،مقدارنیروی لازم برای تغییر شکل لوله تا 3%قطر داخلی لوله اندازه گیری می شود. باید توجه داشت این نیروی اعمال شده به قطر داخلی نمونه لوله بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.