واشر فلنچ سوراخ دار

واشر فلنچ سوراخ دار

فلنچ رزوه ای سوراخ دار

واشر فلنچ سوراخ دار

واشر فلنچ ساده

جهت آب بندی بین دو فلنچ که می تواند با سوراخ و بدون سوراخ جهت عبور پیچ باشد

واشرفلنچ سوراخ دار
واشرفلنچ سوراخ دار
کاتالوگ واشرفلنچ سوراخ دار
کاتالوگ واشرفلنچ سوراخ دار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.