موارد استفاده سیستم های پوش فیت

موارد استفاده سیستم های پوش فیت

سیستم فاضلاب ساختمانی پوش فیت نیک بسپار انتخابی مدبرانه برای هتل ها، بیمارستان ها، کتابخانه ها، مراکز ضبط صدا و صداگذاری، ساختمان های مسکونی و اداری و هرکجا که به آرامش بیشتری نیاز باشد.