مزایای مخازن پلی اتیلنی 66316660

 مزایای مخازن پلی اتیلنی:

ـ قیمت مناسب

ـ مقاومت بالا در مقابل خوردگی

ـ بهداشتی بودن

ـ قابلیت تولید با شفافیتهای مختلف

ـ دوام و عمر طولانی

ـ بدون نشت

ـ قابلیت تولید متنوع

ـ نصب آسان