لیست قیمت لوله پلیکا سمنان

دانلود لیست قیمت لوله پلیکا سمنان

لیست قیمت لوله پلیکا سمنان

قیمت لوله پلیکا سمنان

لوله های پلیکا سمنان یکی از برندهای معتبر در ایران میباشد که قیمت بسیار مناسبی در بازار دارد  و در وزن ها مختلف با ضخامت متفاوت تولید میشود . در مجموع میتوان به لوله های هواکشی سبک و سنگین و لوله های پلیکا پودری . لوله های نیمه قوی و لوله های قوی اشااره کرد 

    
سایز لوله/ضخامت لوله برندمتراژ هر شاخهقیمت هر شاخه 
20*1/5لوله پلیکا سمنانشش متری  
20*1/8لوله پلیکا سمنانشش متری  
20*2لوله پلیکا سمنانشش متری  
25*1/5لوله پلیکا سمنانشش متری  
25*1/9لوله پلیکا سمنانشش متری  
25*2/8لوله پلیکا سمنانشش متری  
32*1/8لوله پلیکا سمنانشش متری  
32*2/4لوله پلیکا سمنانشش متری  
32*3لوله پلیکا سمنانشش متری  
40*1/8لوله پلیکا سمنانشش متری  
40*3لوله پلیکا سمنانشش متری  
40*4/5لوله پلیکا سمنانشش متری  
50*1/8لوله پلیکا سمنانشش متری  
50*2/4لوله پلیکا سمنانشش متری  
50*3/7لوله پلیکا سمنانشش متری  
63*1/9لوله پلیکا سمنانشش متری  
63*3لوله پلیکا سمنانشش متری  
63*4/7لوله پلیکا سمنانشش متری  
75*1/8لوله پلیکا سمنانشش متری  
75*3لوله پلیکا سمنانشش متری  
90*1/8لوله پلیکا سمنانشش متری  
90*3لوله پلیکا سمنانشش متری  
90*4/3لوله پلیکا سمنانشش متری  
110*2/2لوله پلیکا سمنانشش متری  
110*3/2لوله پلیکا سمنانشش متری  
110*5لوله پلیکا سمنانشش متری  
125*2/5لوله پلیکا سمنانشش متری  
125*3/2لوله پلیکا سمنانشش متری  
125*3/7لوله پلیکا سمنانشش متری  
160*3/2لوله پلیکا سمنانشش متری  
160*4لوله پلیکا سمنانشش متری  
200*4/9لوله پلیکا سمنانشش متری  
250*4/9لوله پلیکا سمنانشش متری  
250*6/2لوله پلیکا سمنانشش متری  

 

 

به دنبال شرکت حرفه ای هستید

با ما تماس بگیرید