زانو چپقی, زانو نر , زانو ماده قطره ای

زانو چپقی, زانو نر , زانو ماده قطره ای

زانو چپقی نر ماوه

زانو چپقی, زانو نر , زانو ماده قطره ای

زانو چپقی 2اینچ

نوعی اتصال است که شبیه زانو است و یک طرف آن نر و یک طرف آن ماده است

زانو نر

دارای زاویه 90 درجه است روزه ی بیرونی دارد

زانو ماده

دارای زاویه 90 درجه و رزوه ی داخلی است

زانو چپقی نر ماوه
زانو چپقی نر ماوه
کاتالوگ زانو چپقی نر ماوه
کاتالوگ زانو چپقی نر ماوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.