زانو اتصالات قطره ای

زانو اتصالات قطره ای

زانو اتصالات قطره ای

زانو اتصالات قطره ای

زانو 16*16

جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن 16 استفاده می شود

زانو 16*1/2

برای تغییر مسیر و تغییر سایز استفاده می شود

زانو اتصالات قطره ای
زانو اتصالات قطره ای
کاتالوگ زانو اتصالات قطره ای
کاتالوگ زانو اتصالات قطره ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.