رابط تیپ در تیپ قطره ای

رابط تیپ در تیپ قطره ای

رابط تیپ در_تیپ

رابط تیپ در تیپ قطره ای

جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری قطره ای به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیردو دو طرف این اتصال پیچی است

رابط تیپ در_تیپ
رابط تیپ در_تیپ
کاتالوگ رابط تیپ درتیپ
کاتالوگ رابط تیپ درتیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.