بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای

بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای

بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای

بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای

بابلر تنظیمی زلال رود یا آبفشان نوعی گسیلنده در آبیاری قطره ای است که بر روی یک پایه در کنار درختان یا بوته ها قرار داده می شود.

بابلر تنظیمی دارای نازل های مخصوص آبیاری درختان باغ که مقدار دبی خروجی آب آن قابل تنظیم است

قسمت نازل بابلر که آب از آنجا خارج میشود و آبیاری درخت انجام میشود. پایه های پلاستیکی میخ مانند جهت محکم نگه داشتن بابلر در خاک.

فیلتر های توری که داخل نازل بابلر قرار داده میشود

بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای
بابلر یا آبفشان اتصالات قطره ای
کاتالوگ بابلر یا آبفشان 1
کاتالوگ بابلر یا آبفشان 1
کاتالوگ بابلر یا آبفشان2
کاتالوگ بابلر یا آبفشان 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.