اتصالات لوله های پلی اتیلن پارس پایپ

اتصالات لوله های پلی اتیلن پارس پایپ
امروزه اتصالات پلی اتیلن عمده مورد مصرف در شبکه های آبی و فاضلابی شامل چهار بخش زیر می باشد:
:: انشعابات (سه و چهارراه)
:: منهول ها
:: کوپلرها (رابط)
:: سیفون‌ها  لوله های پلی اتیلن پارس پایپ
مشخصات مواد اولیه مصرفی در تمام اتصالات یکسان و همان مواد اولیه مورد مصرف جهت لوله ها می باشد کلیه آزمون های مورد الزام برای کنترل مواد اولیه مصرفی جهت تولید لوله و اتصالات نیز باید با دقت انجام پذیرد.
استفاده از مواد ضایعات تولید مشابه در صورت شستشوی کامل و عدم وجود اشیای خارجی تا میزان 5? وزنی مجاز می باشد. (لیکن توصیه می گردد در جهت حفظ کیفیت لوله ها و اتصالات و استفاده از حداکثر عمر بهره برداری، از ضایعات استفاده نگردد.)
اتصال لوله های دو جداره به یکدیگر در طول خط لوله طبق مشخصات زیر صورت می پذیرد.
اتصالات کوپلینگی:
این اتصال بصورت حلقه هائی از جنس پلی اتیلن متناسب با سایز لوله ها می باشد که در اثر حرارت منقبض شده و بصورت شرینگ عمل می نماید و به سطح خارجی لوله ها، در محل اتصال کاملاً محکم شده و باعث اتصال لوله و از نشت مایعات داخل آن جلوگیری می نماید.