اتصالات لوله های پلی اتیلن پارس پایپ

اتصالات لوله های پلی اتیلن پارس پایپ

اتصالات لوله های پلی اتیلن پارس پایپ
امروزه اتصالات پلی اتیلن عمده مورد مصرف در شبکه های آبی و فاضلابی شامل چهار بخش زیر می باشد:
:: انشعابات (سه و چهارراه)
:: منهول ها
:: کوپلرها (رابط)
:: سیفون‌ها  لوله های پلی اتیلن پارس پایپ
مشخصات مواد اولیه مصرفی در تمام اتصالات یکسان و همان مواد اولیه مورد مصرف جهت لوله ها می باشد کلیه آزمون های مورد الزام برای کنترل مواد اولیه مصرفی جهت تولید لوله و اتصالات نیز باید با دقت انجام پذیرد.
استفاده از مواد ضایعات تولید مشابه در صورت شستشوی کامل و عدم وجود اشیای خارجی تا میزان 5? وزنی مجاز می باشد. (لیکن توصیه می گردد در جهت حفظ کیفیت لوله ها و اتصالات و استفاده از حداکثر عمر بهره برداری، از ضایعات استفاده نگردد.)
اتصال لوله های دو جداره به یکدیگر در طول خط لوله طبق مشخصات زیر صورت می پذیرد.
اتصالات کوپلینگی:
این اتصال بصورت حلقه هائی از جنس پلی اتیلن متناسب با سایز لوله ها می باشد که در اثر حرارت منقبض شده و بصورت شرینگ عمل می نماید و به سطح خارجی لوله ها، در محل اتصال کاملاً محکم شده و باعث اتصال لوله و از نشت مایعات داخل آن جلوگیری می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.