مزایای لوله های پلی اتیلن عبارتند از :

۱-    ارزان بودن قیمت
۲-     سبکی وزن
۳-    آسانی حمل و نقل
۴-    سهولت نصب و اجرای سریع
۵-    مقاوم در برابر فشار خارجی
۶-    قابلیت انعطاف پذیری
۷-    حداقل ضریب اصطکاک دیواره
۸-    مقاوم در برابر سرما تا ۷۰ درجه سانتیگراد و گرما تا ۸۰ درجه سانتیگراد
۹-    مقاوم در برابر خاک و مواد شیمیایی (اسیدها)
۱۰-    عدم نیاز به رنگ و پوشش
۱۱-    مقاوم در برابر انرژی تابشی و اشعه رادیواکتیو
۱۲-    قابلیت تولید به صورت کلاف های دلخواه
۱۳-    اتصالات فراوان

content_23